Spier-pees herstel

Binnen onze praktijk zijn wij gespecialiseerd in het behandelen van spier en peesproblemen. We beschikken over een echografie apparaat waarmee we veel spieren en pezen in beeld kunnen brengen. In aanvulling op het lichamelijk onderzoek kunnen we hierdoor specifieker vaststellen waardoor uw klachten veroorzaakt worden. Tevens is het makkelijker een prognose te maken van het herstel. Om uw pijnklachten te verminderen kunnen we middels een aantal behandelmethoden de pijn van het spier of peesprobleem beïnvloeden: oa dry needling, shockwave en electrolyse kan hiervoor gebruikt worden. Wanneer de pijnklachten verminderen zullen we afhankelijk van uw doelstelling de spier of pees middels een oefenprogramma trainen naar het gewenste niveau. Hierdoor wordt de belastbaarheid van de pees verhoogd waardoor u ook beduidend minder kans heeft op recidieven in de toekomst.