Revalidatie na CVA

Wij zijn gespecialiseerd in revalidatietrajecten na het doormaken van een CVA. Dit kan plaatsvinden direct na het CVA (wanneer de klachten niet zo ernstig zijn dat een opname in een revalidatiecentrum noodzakelijk is), of na afloop van een opname als natraject van de revalidatie elders.

Tijdens deze revalidatie zal gezamenlijk een behandelplan worden opgesteld. Voor het opstellen van dit behandelplan zal gebruikt worden gemaakt van testgegevens die vooraf worden afgenomen, deze testen worden na enkele maanden opnieuw afgenomen om voortgang te meten en zichtbaar te maken.

Tijdens de revalidatie wordt zoveel mogelijk functioneel getraind, dat wil zeggen dat er vaardigheden getraind worden die de patiënt in zijn dagelijks leven gebruikt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld lopen (met of zonder hulpmiddel), zelfverzorging, traplopen en het gebruik maken van de aangedane arm.