Oncologie fysiotherapie

Het krijgen van de diagnose kanker en de behandeling ervan is een ernstig ingrijpende gebeurtenis. De diagnose en de ziekte gaan vaak gepaard met verschillende klachten.

Om de patiënt met kanker goed te begrijpen is kennis van de ziekte, de medische behandelingen en de gevolgen daarvan van belang.  

 Behandeling bij kanker

Oncologiefysiotherapie is een specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie. Deze specialisatie richt zich op het behandelen van bewegingsproblemen ten gevolge van kanker of de medische behandeling hiervan.  

Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

  • Bewegingsbeperking(en);
  • Vermoeidheid (mentaal en/of fysiek);
  • Pijnklachten
  • Verminderd uithoudingsvermogen;
  • Verminderde spierkracht
  • Oedeem (vochtophoping)
  • Verklevingen van littekenweefsel
  • Ademhalingsproblemen
  • Veranderingen in gemoedstoestand (depressie/angst)